Problemy zachowania…

Problemy zachowania zostały podzielone na dwa zespoły objawów: zaburzenia zachowania się – definiowane  jako zachowania agresywne niosące fizyczne zagrożenia dla ludzi i zwierząt oraz zachowanie nieagresywne prowadzące do uszkodzenia przedmiotów, naruszenia własności lub kradzieży.