Czy wiesz, że…

W tej sekcji znajdziesz ciekawostki z dziedziny psychologii. Zapraszamy do lektury

Czy istnieje związek pomiędzy wykształconymi w dzieciństwie stylami przywiązania a relacjami w dorosłym życiu?

Takie pytania padają ze strony naszych Klientów. Zastanawiają się oni,  jak wczesne lata życia wpłynęły na to kim są teraz. Czy jeśli nie są zadowoleni z obecnego stanu, to mogą coś z tym zrobić? Czy winę za niekorzystną sytuację życiową mogą zrzucić na swoich rodziców? Niestety odpowiedź na  to pytanie,  nie jest prosta. Na pewno, …

Chroń pamięć – aktywizuj się społecznie

Z zaburzeniami pamięci szczególnie u osób w podeszłym wieku, zmaga się współczesna medycyna i psychologia. Biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństw można przypuszczać, że w najbliższych latach problem znacznie wzrośnie. Dlatego tak ważna jest aktywność społeczna. Osoby, które udzielają się społecznie, spotykają z innymi ludźmi, tworzą grupę bardziej „chronioną” przed zaburzeniami pamięci. Psycholog Justyna Wyciślik …

Miłość i “niemiłość”

Miłość bez wolności oznacza brak granic między osobami. Prowadzi on do utraty odrębności, osobowości i “ja”. Z drugiej strony wolność bez miłości prowadzi do samowoli i destrukcji związku. Z czego bierze się samotność w związku? W obecnym multimedialnym świecie, niektórzy ludzie przekładają klikanie, ponad trzymanie bliskiej osoby za rękę lub przytulanie. Dzieci wyrastają w domu, …

Mindfulness

Można powiedzieć, że w  ostatnim czasie słowo mindfulness (uważność) robi karierę. W czasach, kiedy wszystko wymagane jest na już, informacje, które maja kilka godzin są nieaktualne, zatrzymanie się na chwilę i spojrzenie w głąb siebie, zaczyna być ważne. Pomocne i ważne jest także zrozumienie, że problemy, których doświadczamy, zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym, …

Wypalenie zawodowe

Jak pokazują liczne badania, wypalenie zawodowe dotyka coraz większej liczby pracowników. Główną przyczyną tego zjawiska jest występowanie sytuacji stresowych w miejscu pracy. Na wypalenie zawodowe narażeni są głównie pracownicy mający kontakt z klientami zewnętrznymi.  Choć w grupie ryzyka wymieniane są zawody, w których sukces trudno  jest zmierzyć, a osoba jest mocno zaangażowana w świadczenie pomocy. …

Problemy zachowania…

Problemy zachowania zostały podzielone na dwa zespoły objawów: zaburzenia zachowania się – definiowane  jako zachowania agresywne niosące fizyczne zagrożenia dla ludzi i zwierząt oraz zachowanie nieagresywne prowadzące do uszkodzenia przedmiotów, naruszenia własności lub kradzieży.