Wypalenie zawodowe

Jak pokazują liczne badania, wypalenie zawodowe dotyka coraz większej liczby pracowników. Główną przyczyną tego zjawiska jest występowanie sytuacji stresowych w miejscu pracy. Na wypalenie zawodowe narażeni są głównie pracownicy mający kontakt z klientami zewnętrznymi.  Choć w grupie ryzyka wymieniane są zawody, w których sukces trudno  jest zmierzyć, a osoba jest mocno zaangażowana w świadczenie pomocy. Ryzykowne jest także wykonywanie zadań rutynowych o niewielkim stopniu przydatności.

Jedną z form walki ze stresem w miejscu pracy jest job crafting, zwane inaczej modelowaniem pracy. Zwiększa ono dopasowanie pracownika do stanowiska pracy i polega na  przekonaniu pracownika, iż ma on wpływ na rzeczywistość. Nawet osoba, który wykonuje proste czynności powinna być przekonana o ich istotności. Job crafting polega na dostosowaniu obowiązków do potrzeb oraz możliwości pracownika, dzięki takim zabiegom obniżamy poziom frustracji i skupiamy się poszukiwaniu satysfakcji z wykonywanej pracy.