Jakie są różnice między przemocą domową a konfliktem rodzinnym?

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się, umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa bądź dobra osobiste członków rodziny. Mogą narażać osoby na groźbę utraty zdrowia lub życia, mogą naruszać ich godność, nietykalność cielesną wtym seksualną. Mogą powodować szkody w zdrowiu fizycznym lub psychicznym.

Cechy charakteryzujące przemoc domową są następujące:

  • Przemoc jest intencjonalna – chodzi w niej zazwyczaj o rodzaj kontroli. Jest ona działaniem celowym działaniem, choć jego cel nie zawsze jest świadomy.
  • Siły są nierównoważne – sprawca ma jakąś przewagę nad ofiarą: fizyczną, psychiczną, emocjonalną lub finansową.
  • Narusza prawa, dobra osobiste, przynosi cierpienie – przewaga jest stosowana do naruszania praw ofiary.
  • Jest nierozwiązywalna bez ingerencji z zewnątrz – sprawca nie ma interesu we wprowadzeniu zmiany.

Konflikt rodzinny to jednorazowe lub powtarzalne epizody, sprzeczności potrzeb, wartości między członkami rodziny. Konflikt charakteryzuje to, że:

  • nie jest intencjonalny – wynika z pewnej sprzeczności;
  • siły są względnie wyrównane;
  • jedna ze stron nie narusza w permanentny sposób praw innej;
  • często łączy się z cierpieniem, choć zazwyczaj obu stron;
  • przy dobrym rozwiązaniu umożliwia zmianę na lepsze i nie zawsze wymaga ingerencji z zewnątrz.

Ofiary przemocy domowej potrafią przez długi czas nie przyznawać się do swoich cierpień,  tym samym chronią agresora przed odpowiedzialnością karną. Ich bierność po części jest spowodowana tym, że sprawcą jest osoba im bliska, najczęściej mąż lub partner lub dziecko, rodzic. Ofiary wstydzą się reakcji otoczenia na oskarżenie go o przemoc. Cały czas mają też nadzieję na wewnętrzną przemianę, gdyż zwykle agresja nie ma charakteru ciągłego i przeplatana jest okresami spokoju.

Jeśli potrzebujesz wsparcia psychologicznego zapraszamy do kontaktu:

Psycholog Justyna Polańska

Psycholog Jolanta Jaworek

mgr psychologii
tel. +48 603 804 416
mail: jpolanska@jjpsycholog.pl

mgr psychologii
tel. +48 792 228 742
mail: jjaworek@jjpsycholog.pl

Przemoc domowa w podczas izolacji w okresie pandemii koronawirusa.

Przemoc domowa w podczas izolacji w okresie pandemii koronawirusa.

Przemoc domowa to koszmar wielu osób w Polsce. Z powodu epidemii koronawirusa dzieci nie mogą wyjść z domu, nauka odbywa się zdalnie, także część dorosłych pozostaje w domu. W odosobnieniu cierpią osoby, które skazane są na przebywanie w jednym pomieszczeniu z osobą znęcającą.

Izolacja i przebywanie na małej, zamkniętej przestrzeni są trudne, nawet dla osób, które się lubią lub kochają. Sytuacja związana z epidemią, izolacja społeczna, zamknięcie szkół i zakładów pracy, ograniczone możliwości poruszania się – to czynniki, które stwarzają dogodne warunki dla osób stosujących przemoc domową.

Niepewność sytuacji, często problemy finansowe, utrata codziennej rutyny i rosnąca frustracja mogą doprowadzić do kumulowania się negatywnych emocji i szukania możliwości ich rozładowania. Rodzina często okazuje się najłatwiej dostępnym „środkiem” umożliwiającym wyładowanie negatywnych emocji. Osoba stosująca przemoc, nie zna innych sposobów rozładowania frustracji niż agresja słowna czy fizyczna.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej trudniej  porozmawiać z kimś czy poszukać pomocy. Często w takich razach osoby decydują się na podjęcie decyzji o rozstaniu z partnerem.

Jeśli potrzebujesz wsparcia psychologicznego zapraszamy do kontaktu:

Psycholog Justyna Polańska

mgr psychologii
tel. +48 603 804 416
mail: jpolanska@jjpsycholog.pl


Psycholog Jolanta Jaworek

mgr psychologii
tel. +48 792 228 742
mail: jjaworek@jjpsycholog.pl