Chroń pamięć – aktywizuj się społecznie

Z zaburzeniami pamięci szczególnie u osób w podeszłym wieku, zmaga się współczesna medycyna i psychologia. Biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństw można przypuszczać, że w najbliższych latach problem znacznie wzrośnie. Dlatego tak ważna jest aktywność społeczna. Osoby, które udzielają się społecznie, spotykają z innymi ludźmi, tworzą grupę bardziej „chronioną” przed zaburzeniami pamięci.

Psycholog Justyna Wyciślik Polańska z  JJ Prywatna Praktyka Psychologiczna
 w Chorzowie , podkreśla, że należy zwrócić uwagę, iż na ogólny stan zdrowia wpływa m.in.: dieta, choroby układu naczyniowego, nadciśnienie, zaburzenia gospodarki lipidowej, cukrzyca itp. Schorzenia te przyspieszają tempo powstawania zmian patologicznych
w mózgu i procesów neurodegeneracyjnych. Należy także wspomnieć o szkodliwym wpływie palenia papierosów oraz nadużywania alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Kiedy nie pamiętamy o rzeczach, o których powinniśmy pamiętać, zadajemy sobie wtedy pytanie: czy to już choroba? Wtedy powinniśmy zastanowić się, jak żyjemy?

Dowiedziono, że często u podłoża zaburzeń pamięci leży depresja. Nie leczona może prowadzić do głębokich zamian osobowości, a nawet śmierci. Inne objawy zaburzające pamięć mogą pojawić się wraz z wiekiem. Mowa tutaj o łagodnym zapominaniu związanym ze starzeniem się organizmu. – Osoba z takimi problemami radzi sobie w życiu codziennym, ale zwykle jest świadoma, że pamięta gorzej niż wcześniej. Zazwyczaj polega to na wolniejszym wykonywaniu czynności i wolniejszym uczeniu się, czasem na trudnościach z przypominaniem sobie nazwisk, gorszej przerzutności uwagi – tłumaczy psycholog Jolanta Jaworek z JJ Prywatna Praktyka Psychologiczna w Chorzowie.

W chorobach związanych z procesami otępiennymi, w szczególności w otępieniu alzheimerowskim, początek objawów jest podstępny, a choroba postępuje stopniowo. Często dzieje się tak, że głębokie zaburzenia pamięci upośledzają funkcjonowanie osoby chorej, która nie zdaje sobie z tego sprawy. W otępieniu tym dominującymi objawami są zaburzenia pamięci świeżej, trudności w wykonywaniu codziennych czynności. Zmiany w mózgu, które doprowadzają do zaburzeń pamięci zaczynają się 10-20 lat przed wystąpieniem objawów. Istotne jest, żeby pacjent sam zgłosił się do lekarza,  to musi być świadomy swoich deficytów. Jednak w większości przypadków, zwykle, to rodzina zauważa zmiany zachowania osoby, które mogą przejawiać się jako: zobojętnienie, apatia, zaprzestanie aktywności, która do tej pory była charakterystyczna dla danej osoby. Mogą pojawić się trudności z wypełnianiem dokumentów, a osoba, która lubiła czytać lub oglądać telewizję, w tej chwili tego nie robi, nie ogląda ulubionych seriali.

Takie niepokojące zachowania wymagają konsultacji lekarskiej i psychologicznej oraz wykonania badań przesiewowych pamięci. Do tego celu mogą posłużyć testy: Krótka Ocena Stanu Psychicznego oraz Test Rysowania Zegara. Pierwsze badanie jest przygotowane, aby ocenić różne aspekty funkcji poznawczych: orientację w miejscu i czasie, zapamiętywanie i odtwarzanie, liczenie i nazywanie wykonywanych poleceń słownych oraz funkcje wzrokowo przestrzenne. W Teście Rysowania Zegara można natomiast ocenić funkcje wzrokowo przestrzenne, planowanie oraz myślenie abstrakcyjne – zaleca psycholog Justyna Polańska z JJ Prywatna Praktyka Psychologiczna w Chorzowie.

Jeśli odczuwasz pogorszenie pamięci, zgłoś się na badania przesiewowe. W gabinecie JJ Prywatna Praktyka Psychologiczna przy ul. Św. Pawła 11, lokal 311 w Chorzowie, dobierzemy odpowiednie ćwiczenia stymulujące funkcje językowe i usprawniające procesy poznawcze.